Wejście w życie nowego JPK VAT to dobry moment na weryfikację zasad współpracy z klientami

Nowe pliki JPK wymagają podania szeregu danych, które są kluczowe dla prawidłowego wypełniania części ewidencyjnej. Część z nich może znać tylko klient, dlatego niezwykle istotne zarówno przy nawiązywaniu nowej umowy, jak i we współpracy z dotychczasowym klientem jest wskazanie konieczności podawania przez niego i sprawdzania przez niego prawidłowości wymaganych danych.

Uwaga! Ważne zmiany podatkowe czekają klientów w 2021 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało o przygotowaniu rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową i ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Uprawnienia klienta związane z rodzicielstwem. Zasiłek macierzyński

Kontynuując cykl związany z prawami i obowiązkami przedsiębiorców w związku z rodzicielstwem, poniżej omawiamy korzystanie przez klienta z uprawnienia do opieki nad dzieckiem równoznacznego z pracowniczym urlopem wychowawczym.

Tarcza turystyczna. O jaką pomoc możesz wystąpić w imieniu klienta

Specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej. Taką pomoc dla turystyki przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

Środki trwałe w budowie. Kluczowy prawidłowy opis kosztów przez klienta

Klienci biur rachunkowych realizują często inwestycje budowlane. W związku z nimi pojawiają się wątpliwości, jakie nakłady mogą być zaliczane do wartości środków trwałych w budowie, by potem po zakończeniu prac i przyjęciu obiektu do użytkowania stanowić podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Sprawozdanie finansowe

Poniżej omówimy dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.

Samochód służbowy do celów prywatnych. Jest interpretacja MF

Minister finansów 11 września 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

Preferencyjne rozliczenie straty za rok 2020 r. Przedstaw klientowi dostępne możliwości

Twój klient ma możliwość jednorazowego rozliczania straty do wysokości 5.000.000 zł. Dodatkowo w ramach tarczy antykryzysowej firmy, których przychody znacznie spadły, mogą po spełnieniu określonych warunków dokonać odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Poinformuj o tym klientów.