Estoński CIT. Wyjaśnienia MF

Tak zwany estoński CIT, czyli sposób opodatkowania promujący inwestujących przedsiębiorców ma zacząć obowiązywać w Polsce w 2021 roku i minimalizować m.in. formalności przy rozliczeniu podatków.

Na czym polega estoński CIT

Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Brak podatku wiążę się z brakiem rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych, a także podatkowych. Podatnik nie musi ustalać, co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Do kogo jest adresowany estoński CIT

Estoński CIT jest adresowany do:

 • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Korzyści z zastosowania estońskiego CIT

Dla firm

 • większa odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Dla gospodarki

 • większa odporność na kryzysy,
 • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
 • większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Źródło: www.podatki.gov.pl