Zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego

Zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego

Zawiadomienie to powinno zostać złożone do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego  przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu. Przepisy nie określają wzoru zawiadomienia, wymieniając jego konieczne elementy. Z zawiadomienia powinien wynikać zamiar prowadzenia magazynu konsygnacyjnego. Sprawdź, jak wygląda jego wzór.