Czy granty należy kwalifikować jako rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Pytanie: Spółka z o.o. otrzymuje granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na badania naukowe z dziedziny fizyki, które są przeznaczone na konkretne projekty. Granty są wydatkowane na koszty związane z realizacją projektu. Po zakończeniu projektu spółka składa raport do NCBiR. Czy granty, które wpływają na rachunek bankowy należy kwalifikować najpierw jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie przeksięgować?

Twój klient skorzystał z pomocy w związku z COVID-19. Sprawdź, jak ją prawidłowo rozliczyć

Świadczenia, dofinansowania, zwolnienie z opłacania składek ZUS, pożyczki i subwencje z PFR otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej wymagają odpowiedniego ujęcia podatkowego oraz ewidencji w księgach rachunkowych i PKPiR. Sprawdź wskazówki naszego eksperta w tym zakresie i skorzystaj z praktycznych przykładów.

Bezpieczne rozliczanie wydatków na auta, czyli o tym, jak objaśnienia wprowadzają obostrzenia

Minister finansów wydał długo oczekiwane (od uchwalenia zmian PIT i CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.) objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania samochodów (dalej „Objaśnienia”). Są one ważne, gdyż tego rodzaju objaśnienia dają podatnikom ochronę analogiczną do wiążących interpretacji podatkowych. Z drugiej strony zawierają zaskakującą czasami interpretację przepisów, której nie można pominąć, jako że będą się nią kierowały organy podatkowe (nawet jeżeli jest nie do końca zgodna z przepisami).

Raportowanie o schematach podatkowych dużym wyzwaniem dla biur rachunkowych

Wśród podmiotów, na które nałożono nowe obowiązki w zakresie raportowania fiskusowi o schematach podatkowych, znaleźli się księgowi i biura rachunkowe. Regulujące je przepisy są niejasne, a trudności związanych z ich stosowaniem nie wyeliminują całkowicie nawet obszerne objaśnienia przygotowane przez resort finansów.

Jaką datę sprzedaży wpisać w nowym pliku JPK_VAT, gdy chodzi o usługi ciągłe?

Pytanie: Mam wątpliwości w związku z nowym plikiem JPK_VAT. Co powinno być wpisywane w pozycji: data sprzedaży dla usług ciągłych jak najem, ochrona? Pole to obecnie nie jest obowiązkowe. Otrzymuję fakturę za najem hali z datą wystawienia, np. 10 maja 2020 r., bez wypełnienia pola „data sprzedaży” (bo nie występuje na fakturze), natomiast w opisie pozycji faktury jest: najem za okres do i jest podana data – np. koniec miesiąca. Czy jeżeli nie ma daty sprzedaży, to system informatyczny powinien umożliwić pozostawienie pola pustego? Kiedy ostatecznie wejdzie w życie nowy plik JPK_VAT?

Transakcje dot. obrotu nieruchomościami. Jakie zasady ewidencji takiej aktywności klienta przyjąć

Temat obrotu nieruchomościami oraz ich najmu stał się w ostatnich latach dość popularny i „gorący”, także pod kątem podatkowo-rachunkowym. Do biur rachunkowych coraz częściej zgłaszają się osoby dokonujące inwestycji w nieruchomości. Popularne stało się przygotowywanie mieszkań na tzw. flipy, czyli zakup w celu wykończenia i sprzedaży oraz najem lokali mieszkaniowych. Dla wielu biur tacy klienci to nowość, dlatego poniżej przytaczamy wskazówki, jak prawidłowo dokonać ich rozliczeń księgowych na gruncie ustawy o rachunkowości i PKPiR.

Analiza zysków. Możesz być o nią poproszony w trakcie prezentacji sprawozdania finansowego

Jesteś proszony o prezentację sprawozdania finansowego i jego analizę na spotkaniu rady nadzorczej czy zgromadzenia właścicieli? Nie wiesz, jak przeprowadzić analizę wyniku finansowego klienta? Skorzystaj ze wskazówek naszego eksperta. Przygotuj się do spotkania, na którym wynik finansowy będzie jednym z głównych tematów.

Praktyczne zasady wdrażania i funkcjonowania CN w zakresie identyfikacji towarów oraz PKWiU z 2015 roku w zakresie usług

Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów i usług poprzez zastąpienie PKWiU z 2008 roku w odniesieniu do towarów, unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) i PKWIU 2015 w odniesieniu do usług.

Najważniejsze zmiany stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Przepisy określające nowe stawki podatku VAT weszły w życie 1 listopada 2019 r. Są jednak stosowane dopiero od 1 lipca 2020 r.

Techniczne przystosowania systemu informatycznego do nowego JPK_VAT – prawdziwe wyzwanie dla biur rachunkowych

Przed biurami rachunkowymi bardzo dużo wyzwań związanych z wdrożeniem od października 2020 roku nowej struktury JPK_VAT. Problemy mogą wystąpić m.in. pod względem komunikacji polegającej na przekazaniu klientom, w jaki sposób mają zaznaczać w dokumentach sprzedaży konkretne grupy towarów i usług. Nasz ekspert zaprezentował kilka przydatnych wskazówek ułatwiających wdrożenie nowych rozwiązań.