Zyskasz więcej czasu na złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza białej listy

Do kiedy zostanie przedłużony termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR dotyczącego płatności na rachunek spoza białej listy? Co jeszcze się zmieni?

Upewnij się, jakie są zasady wypłaty świadczenia chorobowego dla osób na przymusowej kwarantannie po powrocie do kraju

Jak należy wypłacać świadczenia chorobowe dla pracownika, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy, który został skierowany na przymusową kwarantannę po powrocie do kraju?

Upewnij się, czy skorzystasz z wirtualnej kasy rejestrującej

Od kiedy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wirtualnych kas rejestrujących?

Sprawdź, jak możesz uzyskać ulgę w zapłacie składek ZUS w związku z koronawirusem

Przedsiębiorca z powodu epidemii koronawirusa ma problemy z zapłatą bieżących składek lub należności wynikających z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności. Z jakich uproszczonych form pomocy może skorzystać?

Nie wykonałeś umów w wyniku pandemii koronawirusa. Jak unikniesz negatywnych konsekwencji finansowych

Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, zakazy obrotu określonymi towarami, zatory płatnicze czy wreszcie kwarantanna lub absencja pracowników – to nadzwyczajne okoliczności, które powodują, że realizacja zobowiązań wynikających z umów może być bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Z jakich rozwiązań przedsiębiorca może skorzystać?

Kupiłeś pojazdy w UE. Dowiedz się, czy musisz ten zakup potraktować jako WNT

Przedsiębiorca zakupił dwa autobusy we Francji i otrzymał informację, że są one wystawione na fakturę VAT marża. Po analizie faktur okazało się, że na jednej fakturze firma powołuje się na -exoneration de TVA en application de l/article 262 ter, I 1 du CGi   - VAT 0, a na drugiej exoneration de TVA en application de l/article 297 A,I.2 DU CGI  oraz doliczone są koszty zakupu, do których jest doliczony podatek VAT. Czy to rzeczywiście jest faktura VAT marża, czy też należy to traktować jak WNT? Co z tymi kosztami zakupu?

Kiedy możesz wystąpić do fiskusa z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy?

Czy wniosek o ograniczenie poboru zaliczek może być dobrym sposobem na trudności finansowe spowodowane koronawirusem?

Jak prawidłowo powinieneś wykazać nieobecność pracownika z powodu kwarantanny

Pracownik przebywa na przymusowej kwarantannie, jak prawidłowo wykazać jego nieobecność w pracy i jakie dokumenty powinien posiadać zakład pracy wypłacając mu ewentualny składnik wynagrodzenia? Kto ponosi koszt tej nieobecności?

Jak powinieneś wynagrodzić pracowników w związku z zamknięciem firmy?

Firma musiała zamknąć placówki gastronomiczne z uwagi na realne zagrożenie koronawirusem. Jakie wynagrodzenie w takiej sytuacji powinien był zapłacić pracodawca swoim pracownikom? Czy wynagrodzenie przestojowe? Jeżeli tak, to czy pracownik może w tym okresie korzystać ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego? Co z uczniami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego? Jakie wynagrodzenie należało im zapłacić?

Dowiedz się, jakie zmiany w PCC i w podatku od nieruchomości wprowadza specustawa

Czy podatnik, który w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej, zaciągnie pożyczkę, będzie mógł liczyć na zwolnienie z PCC?