Promocja biura rachunkowego. Najważniejsze przyczyny rozczarowania marketingiem

Dwa główne powody sceptycznego podejścia do marketingu to nierealne oczekiwania lub niezrozumienie jego istoty. W tym artykule skupimy się na tym, jaka jest prawdziwa rola marketingu i dlaczego właściciele biur rachunkowych bywają rozczarowani jego efektami.

Kodeks dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych

W lutym br. do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafił projekt kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ramach działalności doradców podatkowych, który może być stosowany przez biura rachunkowe świadczące usługi doradztwa podatkowego lub przynajmniej stanowić dla nich inspirację. Jeżeli kodeks zostanie zatwierdzony, wówczas jego stosowanie może pomóc wykazać, że firma przestrzega właściwie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak zorganizować pracę biura w warunkach epidemii. Sprawdź wskazówki eksperta

Epidemia koronawirusa wzbudziła wśród księgowych duży niepokój i wymusiła konieczność wprowadzenia w biurach rachunkowych szybkiej zmiany w organizacji ich pracy. Trudna sytuacja wynika z wielu czynników, takich jak zagrożenie terminów podatkowych, przejście na pracę zdalną, nawał nowych obowiązków związanych z wypełnianiem wniosków o zasiłki, odroczenie płatności podatków i składek ZUS.

Prosta spółka akcyjna. Termin wejścia w życie przesunięty o rok

Do marca 2021 roku został przesunięty termin wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej to konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Czy biuro rachunkowe podlega rejestracji w BDO w celu prowadzenia ewidencji odpadów?

Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek elektronicznej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Wiąże się to z koniecznością dokonania rejestracji w tzw. bazie BDO oraz z innymi powinnościami, co jest niewątpliwie dużymobciążeniem dla wielu polskich przedsiębiorców. Regulacje, z których wynikają te obowiązki, powinni mieć na uwadze również właściciele biur rachunkowych.

Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia w VAT?

Biuro rachunkowe korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wykonuje również usługi dla osób fizycznych niezwiązanych umową, tzn. sporządza deklaracje PIT (nie wysyła) i wystawia im faktury. Czy nadal może korzystać ze zwolnienia w VAT?

Czy w ramach poradnictwa obywatelskiego zawrzeć umowę na biuro rachunkowe?

Prowadzę biuro rachunkowe, jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Odbyłam szkolenie, w ramach którego mogę świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), nieodpłatnym poradnictwi e obywatelskim oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie, które jest upoważnione do utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zaproponowało mi świadczenie poradnictwa raz w tygodniu. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób zawrzeć umowę ze stowarzyszeniem? Czy na biuro, czy na osobę fizyczną? Nie wiem, czy te czynności są zwolnione z VAT?

 Reklamacja usług księgowych? Kiedy Twój klient ma do tego prawo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. A jak to bywa przy działalności gospodarczej, nie sposób wykluczyć niezadowolenia klientów, czy to wynikającego z ich odmiennych oczekiwań co do jakości usług, czy nawet z nieprawidłowości w ich wykonywaniu. W związku z tym biura rachunkowe mogą spotkać się z reklamacją ich usług. Ze względu na charakter działalności, reklamacje mogą nieść bardzo poważne skutki finansowe oraz wizerunkowe.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Poznaj nowe przepisy zwalniające biuro z zachowania tajemnicy zawodowej

Już obowiązują nowe przepisy, które zmodyfikowały obowiązki niektórych podmiotów związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in. biur rachunkowych.